Training

Beneficiile programelor de formare profesională din grila DAST SYSTEMS:

 

 1. Toţi participanţi înscrişi la programele de formare şi perfecţionare primesc suportul de curs pe o TABLETĂ QUAD CORE.
 2. Accesul gratuit pentru o perioadă de 12 luni pe trei platformele de e-learning.
 3. Însoţitorul beneficiază de cazare gratuită şi mic dejun gratuit
 4. Toţi participanţii la cursurile noastre primesc un card de fidelitate care le asigură diverse facilităţi la următorele cursuri la care se înscriu.
 5. Toţi participanţi la cursurile care se desfăşoară în lunile mai, iunie şi septembrie la Complex Voila-Caraiman primesc 2 ZILE DE CAZARE pentru 2 PERSOANE la hotel BELVEDERE PREDEAL în cursul anului curent.

 

Graficul programelor de formare și perfecționare profesională februarie – mai 2016 Download

Pentru înscrieri va rugăm accesați link-ul alăturat înscriere cursuri

 

Asociația Master Training Institute este o organizație neguvernamentala înființată conform sentinței civile nr. 436 din 21.11.2008, care își propune sa dezvolte competențe, abilități și aptitudini profesionale ale persoanelor interesate/ preocupate de formarea/ perfecționarea profesionala atât din mediul privat cât și cel de stat, prin: organizarea de programe de pregătire profesionala, seminarii, schimburi de experiență, diferite tipuri de cursuri și activități care au ca rezultat un transfer de cunoștințe și scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile sau rambursabile, atât naționale cât și internaționale.

Ne-am înființat la Timișoara în anul 2008 și suntem specializați în activități de training și consultanță în accesarea fondurilor europene și naționale nerambursabile.

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următoarele scopuri:

 • Cursuri de inițiere, calificare și perfecționare pentru diverse meserii în vederea creșterii competenței profesionale și a capacității de răspuns la cerințele pieței muncii; www.dast.ro
 • Dezvoltare de proiecte în scopul calificării și dezvoltării sociale.
 • Instruirea, Calificarea, Perfecționarea și Evaluarea pentru toate categoriile de vârsta și pentru toate ramurile de activitate.
 • Organizare de evenimente culturale, concursuri, excursii interne și internaționale în scopul promovării educației.
 • Atestarea pe nivele de predare
 • Instruire, calificare și perfecționare a resurselor umane în domeniul cultural, în domeniul limbilor străine și al dobândirii abilitaților de conversație, în domeniul calculatoarelor, vânzărilor, marketing, comunicare, dezvoltare personala.
 • Cursuri de verificare a cunoștințelor profesionale
 • Consultanta și îndrumare în probleme de învățământ
 • Distribuție de materiale educaționale, materiale pe suport: hârtie, audio și video
 • Va colabora cu alte organisme guvernamentale/nonguvernamentale în vederea realizării scopurilor/obiectivelor asociației;
 • Asociația va desfășura activități de sprijinire privind școlarizarea, respectiv obținerea de informații legate de grădinițe, școli sau alte instituții de învățământ, sprijin individual, cursuri de vara, sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, stabilirea legăturilor cu ministerul, legate de probleme școlare;
 • Va înființa cluburi destinate minorilor, tinerilor și adulților pentru petrecerea timpului liber;
 • Schimburi de experiență familială și școlară pentru copiii români și străini prin organizarea unor deplasări și excursii în România și străinătate;
 • A înființa societăți comerciale în vederea creării de fonduri necesare realizării scopului asociației;
 • A organiza spectacole, concursuri de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau științifice, seminarii, simpozioane, conferințe, congrese și orice alte activități similare în scopul strângerii de fonduri pentru realizarea obiectivului propus
 • Activități de editare de materiale didactice și recreative: manuale, cărți de povești, reviste etc.
 • Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunătățirea continua a învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești.

În realizarea acestui scop, Asociația urmărește următoarele obiective:

 • Îmbunătățirea calitativă a activității de perfecționare continuă
 • Evaluarea cursanților și oferirea diplomei specifice pentru fiecare nivel de predare
 • Organizarea de evenimente, festivaluri sportive, convenții, tabere de instruire, excursii și alte manifestări interne și internaționale pentru conștientizarea populației pentru necesitatea perfecționării continue.
 • Susținerea cercetării științifice și realizarea de studii în domeniul dezvoltării informaticii
 • Elaborarea, producerea și difuzarea de materiale documentare, pliante, broșuri, cărți de referință, import și distribuție de cărți pentru instruire și perfecționare pentru toate categoriile de cursuri.
 • Susținerea membrilor Asociației, acordarea de consultanță, de sprijin tehnic și material, premii și recompense, acordarea de burse pentru specializare și perfecționare, susține participarea la cursuri in tara și străinătate.
 • Atragerea de sponsori pentru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse.

În calitate de promotor al educației, asigurăm cursanților noștri un sistem eficient de pregătire bazat pe: programe de pregătire în profesii noi, lectori și traineri profesioniști în practica și teoria domeniilor de specializare, metode noi de predare, manuale și suporturi de curs moderne conforme standardelor internaționale de pregătire, bază materială de înaltă ținută pentru susținerea cursurilor în cele mai bune condiții.

Echipa de traineri entuziaști și profesioniști cu experiență și abordare orientată spre rezultate vă propune: sesiuni deschise de training, programe personalizate de cursuri, seminarii, workshop-uri, schimburi de experiență.

Dispunem de logistică de ultimă oră pentru a organiza work-shop-uri, seminarii sau mese rotunde.

Oferim profesioniștilor din cadrul organizațiilor românești cunoștințe, abilități și aptitudini necesare pentru a-și actualiza, consolida și îmbunătăți performanțele profesionale.
Numai în ultimul an, am avut peste 650 de cursanți, 50 de cursuri de perfecționare în domenii care acoperă toate necesitățile de formare din administrația publică și din domeniul calificărilor profesionale.

Programele de formare profesională se finalizează cu examen sau cu testare și cu certificarea participării (certificate emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, certificate proprii). Asociația Master Training Institute este furnizor de formare autorizat, înscris în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați.

În conformitate cu prevederile H.G. 1066/2008, privind formarea profesională a funcționarilor publici, Asociația Master Training Institute colaborează cu formatori autorizați.