Termeni și condiții

Protecția datelor personale

NOTIFICARE

Asociația MASTER TRAINING INSTITUTE este operator înregistrat cu numărul 0001656 din  30.01.2014.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Asociația MASTER TRAINING INSTITUTE are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: educația și cultura.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare scrierii Certificatelor de participare și absolvire a activităților educaționale alese de dumneavoastră). Refuzul dumneavoastră determină neobținerea Certificatelor de participare / absolvire a programelor educaționale la care ați participat.

Informațiile înregistrate sunt destinate:

  • tilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor operatori: ANFP – Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, ANC sau ECDL.
  • scrierea Certificatelor de participare / absolvire a activităților educaționale alese de dumneavoastră

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la Asociația Master Training Institute, Timișoara, Str. Martir Dan Carpin, nr. 18, fax: 0256-280730, e-mail: office@mastra.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.
Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.