Producător de încredere sub

Investește în oameni!
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Titlul proiectului: „Înființarea, dezvoltarea și promovarea
structurilor de economie socială la nivel multi-regional”
POSDRU/168/6.1/S/145900